Letná škola v mesiaci august

Letná škola plánovaná pre 6.-8. ročník ZŠ v rozsahu dvoch týždňov v mesiaci august sa neuskutoční pre nízky záujem zo strany rodičov.

O školu prejavili záujem len traja zákonní zástupcovia žiakov uvedených ročníkov. Minimálny počet pre zriadenie jednej skupiny je 10 žiakov.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Letná škola v mesiaci august

Oznámenie ohľadom vyučovania od 22.6.

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje všetkým žiakom 6. – 9. ročníka a žiakom špeciálnej triedy, že škola v týždni od 22.6. do 26. 6. z organizačných dôvodov nespustí prevádzku pre žiakov uvedených ročníkov.

Dištančné vyučovanie sa pre všetkých končí v piatok 19.6.

Odporúčame všetkým žiakom, aby z organizačných dôvodov prišli do školy v posledný týždeň školského roka – to je v pondelok 29.6. a v utorok 30.6. kvôli triednym prácam a  odovzdávaniu vysvedčení. Všetci žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku musia v pondelok 29.6. odovzdať učebnice. Ostatní žiaci odovzdávajú učebnice až v septembri budúceho školského roka.

Je potrebné priniesť so sebou prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na stránke školy po kliknutí na tento odkaz:

http://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie-rodica.pdf

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie ohľadom vyučovania od 22.6.

Oznam ohľadom fotografovania

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam ohľadom fotografovania

Poplatky a prieskum (15. a 16.júna)

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Poplatky a prieskum (15. a 16.júna)

V menu „Vyučovanie od 1.6.“ pribudla informácia o rozvrhu hodín

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V menu „Vyučovanie od 1.6.“ pribudla informácia o rozvrhu hodín

V hornom rohu pribudlo menu „Vyučovanie od 1.6.2020“

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V hornom rohu pribudlo menu „Vyučovanie od 1.6.2020“

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na

Oznámenie o spôsobe záverečnej klasifikácie

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 86/29, Málinec na základe usmernenia MŠVVaŠSR zo dňa 6.4. 2020 a na základe záverov mimoriadnej pedagogickej rady, ktorá sa konala v dňoch 15. a 16. 4. 2020 elektronickou formou oznamuje, že záverečná klasifikácia žiakov ZŠ bude v druhom polroku šk. roku 2019/2020 v jednotlivých predmetoch vykonaná rovnakým spôsobom ako bola vykonaná v prvom polroku, s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí budú hodnotení slovne (v zmysle vyššie uvedeného nariadenia ministerstva školstva).

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o spôsobe záverečnej klasifikácie

Počas veľkonočných prázdnin sa (samozrejme) nevyučuje!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Počas veľkonočných prázdnin sa (samozrejme) nevyučuje!

V spodnom menu pribudol odkaz na zápis do 1. ročníka!!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V spodnom menu pribudol odkaz na zápis do 1. ročníka!!