dodatok k VZN – obedy „zadarmo“

dodatok k VZN „o stravovaní v ŠJ je zverejnený aj na stránke obce Málinec:

http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/747-dodatok-4-k-vzn-62010


Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.