Kontakty

Adresa školy: Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec, 985 26

sekretariát (Alena Budaiová, ekonómka)

telefón: 047/411 12 02

e-mail: sekretariat@zsmalinec.sk

riaditeľ (Mgr. Ľuboslav Jablonský)

telefón: 047/411 12 03

e-mail: riaditel@zsmalinec.sk

zástupca riaditeľa (PaedDr. Anna Chovancová)

telefón: 047/411 12 02

e-mail: zastupca@zsmalinec.sk

vedúca jedálne (Bc. Anna Farkašová)

telefón: 047/4291204

e-mail: sjmalinec@post.sk