Kontakty

Adresa školy: Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec, 985 26

sekretariát

telefón: 047/411 12 02

e-mail: sekretariat@zsmalinec.sk

riaditeľ

telefón: 047/411 12 03

e-mail: riaditel@zsmalinec.sk

zástupca riaditeľa

e-mail: zastupca@zsmalinec.sk