Poplatky a prieskum (15. a 16.júna)

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Poplatky a prieskum (15. a 16.júna)

V menu „Vyučovanie od 1.6.“ pribudla informácia o rozvrhu hodín

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V menu „Vyučovanie od 1.6.“ pribudla informácia o rozvrhu hodín

V hornom rohu pribudlo menu „Vyučovanie od 1.6.2020“

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V hornom rohu pribudlo menu „Vyučovanie od 1.6.2020“

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na

Oznámenie o spôsobe záverečnej klasifikácie

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 86/29, Málinec na základe usmernenia MŠVVaŠSR zo dňa 6.4. 2020 a na základe záverov mimoriadnej pedagogickej rady, ktorá sa konala v dňoch 15. a 16. 4. 2020 elektronickou formou oznamuje, že záverečná klasifikácia žiakov ZŠ bude v druhom polroku šk. roku 2019/2020 v jednotlivých predmetoch vykonaná rovnakým spôsobom ako bola vykonaná v prvom polroku, s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí budú hodnotení slovne (v zmysle vyššie uvedeného nariadenia ministerstva školstva).

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o spôsobe záverečnej klasifikácie

Počas veľkonočných prázdnin sa (samozrejme) nevyučuje!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Počas veľkonočných prázdnin sa (samozrejme) nevyučuje!

V spodnom menu pribudol odkaz na zápis do 1. ročníka!!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V spodnom menu pribudol odkaz na zápis do 1. ročníka!!

Oznam SCŠPP v Poltári

usmernenie pre klientov centra – pre individuálne začlenených žiakov a žiakov v logopedickej starostlivosti

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam SCŠPP v Poltári

V hornom menu pribudla položka VYUČOVANIE Z DOMU !!!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na V hornom menu pribudla položka VYUČOVANIE Z DOMU !!!

Na pravej lište odkaz na elektronické podoby nášho školského časopisu

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Na pravej lište odkaz na elektronické podoby nášho školského časopisu