Rada rodičov

Trieda                                            Zástupca rodičov

 

 

         1. ročník                                        Marcela Balogová
         2. ročník                                         Erika Krňanová
         3. ročník                                         Dáša Harandzová
         4. ročník                                         Marcela Štafuriková
         5. ročník                                         Jaroslava Kminiaková
         6. ročník                                         Iveta Findrová
         7. ročník                                         Jana Becániová
         8. ročník                                         Ivana Ulická
         9. ročník                                         Michaela Detvanová