Rada školy

Predsedkyňa: Mgr. Marta Čepková (zastupuje pg.zamestnancov školy)
Podpresedkyňa: Bc. Radomíra Valentínyová (zastupuje rodičov)

Členovia:

Mária Čániová (zastupuje nepedagogických zamestancov školy)
Ing. Igor Čepko (zastupuje obec)
Iveta Findrová (zastupuje rodičov)
Mgr. Ľubomír Jablonský (zastupuje pg.zamestancov školy)
Marián Detvan (zastupuje obec)
Drahomír Melich (zastupuje organizácie podieľajúce sa na výchove žiakov)
Andrea Mužíková (zastupuje rodičov)
Mgr. Ivan Urda (zastupuje obec)
Jaroslava Kminiaková (zastupuje rodičov)