Školská jedáleň

 

Aktuálny jedálny lístok

poplatky za stravu (podľa finančných pásiem nákladov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva SR a podľa VZN obce Málinec)

Materská škola

 

                                     poplatok                   poplatok (HN)  
   Desiata                                    0,26 €                   0,00 €  
   Obed                                    0,64 €                   0,00 €  
   Olovrant                                    0,22 €                   0,13 €  

 

Základná škola (cena obedov sa prehodnocuje každý mesiac podľa pokynov ÚPSVaR! )

 

                              poplatok                 poplatok (HN)
Desiata                             0,30 €                          0,30 €

Obed roč. 1.-4.                             0,95 €                          0,00 €

Obed roč. 5.-9.                             1,01 €                           0,01 €