Školská jedáleň

 

Aktuálny jedálny lístok

poplatky za stravu (podľa finančných pásiem nákladov na nákup potravín určených Ministerstvom školstva SR a podľa VZN obce Málinec)

Materská škola

 

                                     poplatok                   poplatok (HN)  
   Desiata                                    0,30 €                   0,00 €  
   Obed                                    0,72 €                   0,02 €  
   Olovrant                                    0,25 €                   0,25 €  

            Spolu                                                            1,27 €                                                0,27 €

Základná škola (cena obedov sa prehodnocuje každý mesiac podľa pokynov ÚPSVaR! )

 

                              poplatok                 poplatok (HN)
 
Desiata                             0,40 €                          0,40 €

Obed roč. 1.-4.                             1,09 €                          0,09 €

Obed roč. 5.-9.                             1,16 €                           0,16 €