Školský klub detí

1. oddelenie                Mgr. Natália Strašková
2. oddelenie                        Ján Riečica