Vyučovanie od 1.9.2020

Všetky cudzie osoby sú pri vstupe do budovy okrem hygienických opatrení (rúška, dezinfekcia, príp. podrobenie sa meraniu telesnej teploty) povinné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti (vo vstupnej chodbe do ZŠ).

1 Podmienky vstupu do škol

2 Vyhlásenie návštevníka školy– vydané ministerstvom

3 Vyhlásenie zákonného zástupcu – pre prípad dlhšej ako 3-dňovej neprítomnosti žiaka

4 Vyhlásenie zamestnanca

5 Manuál pre základné školy a školské zariadenia – vydané ministerstvom