Zamestnanci

Vedenie školy:

Riaditeľ školy                Mgr. Karol Čonka                riaditel@zsmalinec.sk
Zástupca riaditeľa
     Mgr. Helena Zákopčanová             zastupca@zsmalinec.sk

Pedagogickí zamestnanci:

 

učiteľka 1.-4.roč.                PaedDr. Anna Chovancová                chovancova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč.                Mgr. Katarína Chrastinová                chrastinova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč.                Mgr. Mária Joklová                 joklova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč.                Lívia Lysičanová                lysicanova@zsmalinec.sk

 

učiteľka 5.-9.roč.               Mgr. Marta Čepková                 cepkova@zsmalinec.sk
učiteľ 5.-9.roč.               Mgr. Ondrej Hadbavný                 hadbavny@zsmalinec.sk  
učiteľ 5.-9.roč.               Mgr. Ľuboslav Jablonský                 jablonsky@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.               Mgr. Petra Ridzoňová                 ridzonova@zsmalinec.sk  
učiteľka 5.-9.roč.               Mgr. Jana Šimonová                 simonova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.               PaedDr. Silvia Vitoslavská                 vitoslavska@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.               Mgr. Miriama Vyhňarová                 vyhnarova@zsmalinec.sk
asistentka učiteľa               Dorota Schlencová                 schlencova@zsmalinec.sk

 

vychovávateľ ŠKD            Ján Riečica                riecica@zsmalinec.sk
vychovávateľka ŠKD            Mgr. Veronika Chrastinová                vchrastinova@zsmalinec.sk

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Ekonómka školy Mgr. Jana Šimonová                         sekretariat@zsmalinec.sk
Administratívna pracovníčka Gabriela Adamcová                         sekretariat@zsmalinec.sk
Školník Július Morháč  
Kurič Ján Starove  
Upratovačka Mária Čániová  
Upratovačka Mária Vrábľová  

 

 

Vedúca školskej jedálne      Anna Farkašová                             jedalen@zsmalinec.sk
Hlavná kuchárka      Anna Čepková  
Kuchárka      Elena Václavíková  
Kuchárka      Eva Vrbiniaková