Záujmová činnosť

Zoznam záujmových krúžkov:

Nohejbal – Ondrej Hadbavný
Dúha – Anna Chovancová
Konverzujeme v angličtine – Marta Čepková
Ľudové tance – Mária Joklová
Maľujeme a kreslíme – Lívia Lysičanová
Malý futbal (mladší žiaci) – Ján Starove
Malý futbal (starší žiaci) – Ján Starove
Matematicko-počítačový krúžok – Miriama Vyhňarová
Matematický krúžok – Mária Joklová
Pohybové hry a tanec – Mária Joklová
Prírodopisný krúžok – Silvia Vitoslavská
Stolný tenis – Ľuboslav Jablonský
Volejbal (mladší žiaci) – Helena Zákopčanová
Volejbal (starší žiaci) – Helena Zákopčanová
Výtvarný krúžok – Katarína Chrastinová
Začíname s počítačom – Dorota Schlencová
Zdravotnícky krúžok – Silvia Vitoslavská