Celoškolské rodičovské združenie + plavecký

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov ZŠ, že vo štvrtok 24.9.2020 o 16.00 sa vo vestibule ZŠ uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Po celoškolskom rodičovskom združení budú realizované triedne rodičovské združenia. Prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení – použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy, podrobenie sa meraniu telesnej teploty a nosenie rúška počas prítomnosti v škole.

Zároveň prosíme rodičov žiakov 3.-7. ročníka, ktorí majú záujem o absolvovanie plaveckého výcviku, aby najneskôr do utorka 22.9. 2020 odovzdali podpísané záväzné prihlášky svojich detí, ktoré boli deťom odovzdané v tomto týždni. Po tomto termíne už môžu byť uprednostnené deti z iných ročníkov, v prípade ich záujmu o PV.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.