Dôležité!! – prihlášky do ŠKD a ŠJ pre šk. rok 2023/24

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby do 27.6., t.j. do utorka, doručili prihlášky na stravu do školskej jedálne aj zápisné lístky do ŠKD pre šk. rok 2023/24, ktoré boli zaslané po žiakoch 22.6.

U prihlášok doručených až cez prázdniny, negarantujeme bezplatné stravovanie od 1.9. a prijatie žiaka do ŠKD z organizačných dôvodov.

Poplatok školného do ŠKD na rok 2023/2024 je 6 eur/mesiac, u žiakov v HN 3 eurá/ mesiac. Zálohu za školné do ŠKD na mesiac september v plnej výške je potrebné uhradiť do 27.6. u vychovávateľov ŠKD.  Rodičia budúcich prvákov prinesú zápisný lístok a zaplatia poplatok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. tiež u  vychovávateľov ŠKD.

Poštová poukážka na stravné za mesiac september bude stravníkom vystavená v auguste. O bližšom termíne Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Prihláška na stravovanie aj zápisný lístok do ŠKD sú zverejnené aj na webovom sídle školy.

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/0-PRIHLASKA-NA-STRAVOVANIE-upravena-nova.pdf

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/Zapisny-listok-ziaka-.pdf

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.