Informácie ohľadom nového šk. roka 22/23

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v šk. roku 2022/2023 sa začne dňa 5. septembra 2022 o 8.00 hod. slávnostným otvorením školského roka na školskom dvore.

Žiaci v prvý deň dostanú leták s informáciami ohľadom ŠKD, krúžkov a ďalších záležitostí.   Preto žiadame rodičov, aby tlačivá, ktoré žiaci prinesú, vyplnili a poslali obratom naspäť.

V prvý deň je potrebné priniesť si poznámkový zošit a pero a vyhlásenie o bezinfekčnosti, dostupné na stránke školy alebo vo vestibule školy.

V dňoch 30. a 31.8. si môžu záujemcovia o samotesty na COVID-19 prísť ich vyzdvihnúť v čase medzi 15.30 a 17-tou hodinou. V inom čase samotesty nebudú vydávané! Nakoľko je samotestov dostatok, môžu si ich prísť vyzdvihnúť aj rodičia, ktorí o ne pri prieskume neprejavili záujem.

Pripomíname tiež stravníkom, že si stále môžu prísť vyzdvihnúť poukážku a prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v pracovných dňoch v čase od 8-mej do 12-tej hodiny. 

Za porozumenie ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin!

Informácie ohľadom Covid-19 na podstránke „Vyučovanie 22/23„.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.