Mimoriadny oznam!

Riaditeľstvo ZŠ na základe potvrdenej informácie o pozitívnom žiakovi na COVID-19 oznamuje žiakom 9. triedy, že od 3.5. 2021 prechádza táto trieda na dištančnú formu vzdelávania na dobu 14 dní.

Na základe aktuálnych usmernení a vyhlášok (MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR) všetci žiaci ostávajú v povinnej domácej izolácii na dobu 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (aj v prípade negatívneho testu absolvovanom po 8. dni izolácie). V izolácii nie je povinná zotrvať osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tejto skutočnosti  vystavené potvrdenie staré najviac 90 dní.

Podrobnejšie informácie ohľadom postupu pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou sú zverejnené na www.korona.gov.sk .

Rozvrh hodín a podrobnosti ohľadom prijímacieho konania budú zverejnené v priebehu dnešného dňa na portáli www.bezkriedy.sk .

Informácie pre zamestnancov ohľadom tejto situácie budú poskytnuté prostredníctvom ich pracovných mailov tiež v priebehu dnešného dňa.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.