Návrat do škôl 2021

Aktualizácia od 10.5.2021

Od 10.5. je okres PT v ružovej farbe. Do škôl sa vracajú všetky ročníky. Dištančne sa vzdeláva len trieda, ktorej bolo udelené riaditeľské voľno z dôvodu výskytu COVID-19.

Prosíme rodičov, aby si dôsledne preštudovali všetky zverejnené materiály, čím výrazne prispejú k lepšej koordinácii pri návrate žiakov do škôl.

Tlačivá prosím naste už vypísané a podpísané (poslať po dieťati). Vypisovať v škole pri rannom filtri len vo výnimočných prípadoch!

Vyhlásenie je potrebné priniesť znovu zakaždým, keď žiak nie je v škole prítomný viac ako 3 dni.

Pre zamestnancov:

Pre návštevníkov školy:

Kloktacie testy budú využívané intervenčným spôsobom – len v prípade potreby, podľa usmernení ministerstva školstva.

Informácie o „návrate do škôl“ zverejnené MŠVVaŠ SR nájdete na www.minedu.sk v časti „Aktuálne témy“.