!! Nové potvrdenia pre žiakov s dotáciou na stravu!!

Základná škola žiada rodičov žiakov, ktorí majú nárok na príspevok na stravovanie na základe hmotnej núdzi alebo neuplatňovania daňového bonusu, aby si v dňoch od 2. do 5. januára zabezpečili na úrade práce nové potvrdenia o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Na potvrdení musí byť januárový dátum.

Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus musia predložiť nové čestné vyhlásenie, taktiež s januárovým dátumom. Tlačivo je dostupné na webovej stránke školy v dolnom menu.

Potvrdenia z úradu práce a čestné vyhlásenia môžete vhadzovať do školskej schránky umiestnenej pri bráne školy, nakoľko prevádzka školy bude do 6. januára prerušená.

Odkaz na tlačivo – čestné vyhlásenie o nepoberaní bonusu

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.