Obmedzenia vo vyučovaní

Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 je krúžková činnosť 11.-15.10. prerušená. Od 18.10. budú krúžky navštevovať len žiaci tej istej triedy (2. stupeň) a toho istého oddelenia ŠKD (1. stupeň). Žiaci jednotlivých tried / oddelení sa budú na krúžku striedať podľa usmernenia vedúceho krúžku. Telesná výchova sa do odvolania v ročníkoch 6.-9. nevyučuje systémoch chlapci / dievčatá, ale „po triedach“.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.