OD 10.5. sa do školy vracajú všetky triedy!

Nakoľko je okres PT od 10.5. v „ružovej farbe“ – I. stupeň varovania, všetky ročník sa vyučujú prezenčne. Dištančne sa vyučuje len trieda, ktorej bolo udelené riaditeľské voľno z dôvodu výskytu COVID-19.

Prosíme rodičov dozrieť na prezuvky, kľúče od šatne, úbory a !! na pracovné plášte!!

Pri nástupe do školy je potrebné doniesť vyplnené a podpísané „čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“, ktoré sa nachádza na odkaze nižšie. Opakovane ho treba doniesť do školy len vtedy, keď bude žiak chýbať viac ako 3 dni po sebe.

Test rodiča ani žiaka nie je potrebný.

Adaptačný rozvrh hodín na prvé dva týždne a tlačivo vyhlásenia je zverejnené na podstránke „návrat do škôl“ : https://www.zsmalinec.sk/navrat-do-skol-2021/

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.