Odhlasovanie žiakov zo stravy!

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nám množia prípady, keď rodičia nenahlásia neprítomnosť dieťaťa škole v školskej jedálni (aj pri pozitivite žiaka na COVID-19), upozorňujeme rodičov, že sú povinní zo stravy dieťa odhlásiť – nahlásiť v školskej jedálni neprítomnosť najneskôr do 8.00 hod. v daný deň. V opačnom prípade bude žiakovi zúčtovaná strava za daný deň v plnej výške (aj u žiakov, ktorí majú nárok na bezplatné poskytovanie stravy)!!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.