Oznam o vydávaní samotestov pre žiakov

Aktualizácia 16.2.2022

Základná škola v Málinci oznamuje rodičom žiakov, že v pondelok 21.2. a v utorok 22.2. od 15.30  do 16.30 hodiny budú vydávané samotesty pre žiakov. Testy budú vydané len rodičom, ktorí doručili alebo prinesú so sebou riadne vyplnené a podpísané potvrdenie o vykonaných samotestoch vydaných v predchádzajúcom období a pre nových záujemcov, ktorí o testy naposledy požiadali.

Testy budú vydávané len v uvedenom čase. Upozorňujeme, že rodičia, ktorí si neprevzali testy pri poslednom vydávaní, boli automaticky vyradení zo zoznamu záujemcov a v prípade opätovného záujmu musia o ne znovu požiadať.

Žiakov je potrebné testovať podľa priloženého harmonogramu. Informácie o samotestoch, možnostiach zapojenia sa do samotestovania a potrebné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v časti „Samotesty na COVID-19“.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.