Oznam o vydávaní samotestov

Základná škola oznamuje rodičom žiakov, že v piatok 7.1. od 14-tej do 16-tej hodiny budú vydávané samotesty pre tých žiakov, ktorým boli vydávané aj v minulom kalendárnom roku. Testy budú vydané len rodičom, ktorí doručili riadne vyplnené a podpísané potvrdenie o vykonaných samotestoch vydaných v predchádzajúcom období. Tí, ktorí potvrdenie zatiaľ nedoručili, môžu tak urobiť pri preberaní testov.

Testy budú vydávané aj v pondelok 10.1. od 15.30 do 16.30, pre prípad, že v piatok si rodičia nevedia testy prevziať.

Žiakov je potrebné testovať podľa priloženého harmonogramu. Informácie o samotestoch, možnostiach zapojenia sa do samotestovania a potrebné tlačivá sú zverejnené na stránke školy v časti „Samotesty na COVID-19“.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.