Oznam o zmene poplatkov za stravu od 1.2.2023

!!Aktualizované 19.1: 2023 – oprava chyby (poplatok za réžiu 1. a 2. stupeň ZŠ)!!

Na základe zmien taríf vo finančných pásmach pre stravovanie žiakov aj dospelých stravníkov určených MŠVVaŠ SR  dochádza k zvýšeniu poplatkov za stravovanie od 1.2.2023. Prehľad zmien aj s mesačným prepočtom nákladov je zverejnený na stránke ZŠ v časti „Školská jedáleň“.

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/Informacia-o-1.pdf

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.