Oznam pre rodičov (ospravedlňovanie žiaka, konzultácie)

Dňa 25.4.2022 sa konali triedne rodičovské schôdzky rodičov (triedne rodičovské združenie). Účasť na združení bola cca 40%, preto aj touto cestou dávame do pozornosti dve veci:

1. V poslednom čase sa v neúnosnej miere vyskytuje fakt, že rodič neoznámi škole absenciu svojho dieťaťa na vyučovaní. Naopak, triedny učitelia zisťujú a kontaktujú rodiča, kde sa žiak nachádza a čo je s ním (lebo rodič neoznámi neprítomnosť ani po niekoľkých dňoch). V zmysle platného školského poriadku je rodič povinný bezodkladne oznámiť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní, a to akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, mailom na adresu školy, pracovný mail tr. učiteľa, osobne, SMS,…):

https://www.zsmalinec.sk/zamestnanci/

https://www.zsmalinec.sk/kontakty/

Preto, ak rodič nenahlási neprítomnosť žiaka do 3 dní od prvého dňa absencie, budú mu za prvé 3 dni neprítomnosti udelené neospravedlnené hodiny! Nestačí napr. pri návrate žiaka do školy po dvoch týždňoch absencie predložiť ospravedlnenku, škola musí vedieť, čo s ním je!

2. Žiaci ani rodičia nevyužívajú konzultačné hodiny, ktoré slúžia na bezplatné doučovanie žiakov, riešenie metodických problémov vo vyučovaní (dovysvetlenie, dobehnutie zameškaného učiva v prípade neprítomnosti…). Celková priemerná úroveň VZ výsledkov žiakov školy pritom nie je uspokojivá, v mnohých prípadoch žalostná. Žiak môže prísť na konzultácie sám, ale aj s rodičom alebo aj samotný rodič. VZ výsledky žiaka nie sú len o prístupe žiaka ku škole, ale často aj o prístupe rodiča. Konzultačné hodiny sú v pondelok od 13.30 do 14.30, v prípade potreby do 15.30. Učitelia sú v tomto čase k dispozícii. Pred konzultáciou (ak chce konzultovať rodič) si odporúčame telefonicky overiť jeho prítomnosť v škole.

Harmonogramy

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.