Oznam pre žiakov 2. stupňa ZŠ navštevujúcich školu

Základná škola oznamuje rodičom žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia a žiakom špeciálnej triedy, ktorí navštevovali „normálne“ vyučovanie, že s platnosťou od 10. 12.2020 UŽ NEMôŽU navštevovať školu z dôvodu nových nariadených epidemiologických opatrení. Vzdelávanie budú preto absolvovať znovu dištančne.

Podľa najnovšieho usmernenia MŠ od 10. 12. môžu školu navštevovať len tí žiaci druhého stupňa , ktorí sa preukážu (akýmkoľvek) negatívnym testom na COVID-19 starším nie viac ako 7 dní. Testom by sa musel preukázať aj jeden zákonný zástupca každého takéhoto žiaka a všetci pedagogický zamestnanci, ktorí nevyučujú z domu (tzn. u nás všetci).

Vzhľadom na organizačnú náročnosť zabezpečenia prezenčného vyučovania u žiakov druhého stupňa za takto nastavených podmienok a blížiaci sa termín prázdnin považujem za neefektívne snažiť sa splniť ich „za každú cenu“.

Všetci žiaci 2. stupňa bez výnimky budú teda pokračovať od 10.12. v dištančnom spôsobe vyučovania.
Ľ. Jablonský, riaditeľ ZŠ

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.