Oznam ZUŠ v Poltári

Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/23 v elokovanej triede Málinec bude nasledovne u jednotlivých učiteľov:

5. 9. 2022 o 10,00 hod – výtvarný odbor – žiaci Bc. M. Račkovej

7. 9. 2022 o 12,00 hod – hudobný odbor – Mgr. A. Svorčíková

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.