Oznámenie o termíne Testovania 9

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že termín TESTOVANIA 9 je 22. marca 2023. Do školy treba prísť v obvyklom čase. O podrobnostiach testovania sú žiaci priebežne oboznamovaní.

Ostatným žiakom 2. stupňa bude v tento deň z organizačných dôvodov poskytnuté riaditeľské voľno.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.