Oznámenie ohľadom prenajímania priestorov ŠJ a využívania telocvične!!

Vzhľadom na zvýšenú spotrebu el. energie, prevádzkové a personálne dôvody, sme nútení od dnešného dňa (1.2.2024) pristúpiť k redukovaniu uzatvárania zmlúv za účelom prenájmu priestorov ŠJ.

Nakoľko požiadavky na prenájom ŠJ prevyšujú naše možnosti (vyššie uvedené), budú od 1.2. uzatvorené zmluvy o prenájme ŠJ len s osobami, ktoré už majú k dnešnému dňu rezervovaný termín.

Priestory ŠJ budeme naďalej prenajímať už len v prípade potreby zabezpečenia karu formou cateringu (stravovanie zabezpečené v priestoroch ŠJ inou spoločnosťou).

Obmedzenie sa týka aj požiadavky „len uvariť a preniesť“ – ani tieto služby nebudú od 1.2. poskytované, s výnimkou karov.

K obmedzeniu dochádza aj v prípade využívania telocvične inými organizáciami (na 1-krát týždenne).

Obmedzenie platí do 1.9.2024. Pripomíname, že v čase jarných prázdnin, veľkonočných prázdnin a letných prázdnin je prevádzka ŠJ prerušená (s výnimkou prvých dvoch týždňov letných prázdnin). V tomto čase nie je možný prenájom priestorov ŠJ aj telocvične vôbec.

O spôsobe a možnostiach prenájmu ŠJ a využívania telocvične od 1.9.2024 vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.