Prerušenie prevádzky ŠJ a telocvične.

V čase vianočných prázdnin od 22.12. do 8.1. je školská jedáleň a telocvičňa mimo prevádzky. V týždni 18.12.-22.12. je telocvičňa v prevádzke len pre účely vyučovania TSV. Prenájom priestorov sa v tomto čase neposkytuje.

Za pochopenie ďakujeme.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.