Prevencia kriminality

Neoznámenie trestného činu – možné dôsledky:

Koordinátor prevencie v škole: Mgr. Natália Strašková

Výchovný poradca: Mgr. Marta Čepková

Ochrana detí v školách:

Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023  na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov (t.j. miesta s vyšším výskytom ľudí) na školách týmto zverejňujeme kontaktné údaje príslušného obvodného oddelenia Policajného zboru – Okresné riaditeľstvo PZ Lučenec – pracovisko Poltár, Kanadská 229
987 01 Poltár:

Kontaktný policajt: nprap. Ján Šnúrik

e-mail: jan.snurik@minv.sk,

tel. (oddelenie PZ Poltár):  +421 47 422 33 33

Oznamovanie v záujme ochrany detí  je možné aj mailom na: chranimedeti@minv.sk

O mäkkých cieľoch sa môžete dozvedieť viac napr. tu: https://civilnaochrana.org/?p=5438

 

Ochrana pred šikanou v škole:

1 Smernica MŠVVaŠ SR

Podporné weby:

https://prevenciakriminality.sk/

https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc