Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“

Informácie o projekte

Zamestnanci v projekte:

Mgr. Alena Lázslóová – školský špeciálny pedagóg

Nina Kminiaková – asistent asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Mgr. Martina Gréčová – asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

.

.

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Realizácia projektu bola ukončená 31.8.2023.

Zamestnanci v projekte:

PaedDr. Anna Chovancová – školský špeciálny pedagóg

Anna Porubiaková – asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Mgr. Martina Gréčová – asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením