Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Realizácia projektu bola predĺžená do 31.8.2023.

Zamestnanci v projekte:

PaedDr. Anna Chovancová – školský špeciálny pedagóg

Anna Porubiaková – asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Mgr. Martina Gréčová – asistent pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením