Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Zamestnanci v projekte – inkluzívny tím:

PaedDr. Anna Chovancová – školský špeciálny pedagóg

Anna Porubiaková – pedagogický asisent

Phdr. Anna Gúcka – pedagogický asistent