Projekt „Spolu múdrejší 2“

Škola je v období mesiacov október – december 2021 zapojená do projektu „Spolu múdrejší 2“ zameraného na podporu doučovania žiakov základných škôl. Informácie o projekte: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/