Projekt „Spolu múdrejší 3“

Škola je v období mesiacov február – máj 2022 zapojená do projektu „Spolu múdrejší 2“ zameraného na podporu doučovania žiakov základných škôl. Informácie o projekte: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3-vyhodnotenie/