Rada rodičov

Trieda                                            Zástupca rodičov

         1.                                     Jarolím Haas
         2.                                       Zuzana Kančová
         3.                                      Alexandra Golianová 
         4.                                     Bc. Jana Turicová
         5.                                     Katarína Jablonská
         6.                                     Katarína Havranová
         7.                                       Ján Vilhan
         8.                                       Martina Gombalová
         9.                                     Anna Pinková

Predseda rodičovskej rady: Martina Gombalová

Podpredseda: Alexandra Golianová

Hospodár: Zuzana Kančová