Rada rodičov

Trieda                                            Zástupca rodičov

         1.                                     Zuzana Kančová
         2.                                       Ing. Ingrida Lacková
         3.                                       Bc. Jana Turicová
         4.                                     Katarína Jablonská
         5.                                     Katarína Havranová
         6.                                     Mgr. Miroslav Straško
         7.                                       Martina Gombalová
         8.                                       Anna Pinková
         9.                                       Marcela Balogová

Predseda rodičovskej rady: Jaroslava Kminiaková