Rada školy

Predseda: Mgr. Miroslav Straško (zástupca rodičov)
Podpresedkyňa: Mgr. Zuzana Vrábľová (zástupca zamestnancov)

Členovia:

JUDr. Zuzana Debnáriková (delegovaný zástupca obce)
Ing. Igor Lacko (delegovaný zástupca obce)
Viera Procháczková (delegovaný zástupca obce)
Martin Kancko (delegovaný zástupca obce)

Ing. Lucia Adamcová (zástupca pedag. zamestancov školy)
Bc. Anna Farkašová (zástupca nepedag. zamestancov školy)

Miroslav Bitala (zástupca rodičov)
Katarína Illéšová (zástupca rodičov)
Edita Petríková (zástupca rodičov)

 

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023