Samotesty na COVID-19

V tomto šk. roku (2021/2022) sa už samotesty vydávať nebudú. Prosíme rodičov, aby po 5.5.2022 doručili škole potvrdenie o vykonaní poslednej série samotestov.

Záujemca o samotesty vyplní tlačivo „1 Prieskum samotesty“ a pošle ho do školy – po dieťati. Odporúčame upovedomiť aj triedneho učiteľa, lebo deti často zabudnú tlačivo odovzdať. Pri najbližšej distribúcii testov bude požiadavka na samotesty zahrnutá do objednávky školy.

Rodičia, ktorí už raz o testy žiadali a prevzali si ich už nemusia opätovne žiadať – budú im zabezpečené aj pri ďalšej distribúcii testov. Ak si rodič testy neprevezme v oznámenom čase, budú dodatočne ponúknuté iným záujemcom.

Ak už nemáte záujem o ďalšie testy, je to potrebné nahlásiť škole.

Samotesty uskladňovať pri izbovej teplote, nie v chladničke! V dokumente „2 Sprievodca samotestovaním“ sa nachádza aj odkaz na inštruktážne video.

V prípade pozitívneho výsledku samotestu žiaka je potrebné hlásiť to škole a bezodkladne konzultovať ďalší postup so všeobecným lekárom!!