Školská jedáleň

vedúca jedálne: Alžbeta Prieberová

tel.: 047/4291204 e-mail: sjmalinec@post.sk

 Aktuálny jedálny lístok

—————————————————————————————–

—————————————————————————————–

 Aktuálne poplatky za stravu vychádzajú z platného dodatku k VZN č. 6 -2010 „o stravovaní v ŠJ“ – je zverejnený TU!!!!

 

——————————————————————————————

Znenie zmluvy – prenájom ŠJ (vzor + prílohy)

——————————————————————————————-