Školská jedáleň

vedúca jedálne: Bc. Anna Farkašová (zastupujúca Alžbeta Prieberová)

tel.: 047/4291204 e-mail: sjmalinec@post.sk

 Aktuálny jedálny lístok

—————————————————————————————–

—————————————————————————————–

 Aktuálne poplatky za stravu vychádzajú z platného dodatku k VZN č. 6 -2010 „o stravovaní v ŠJ“ – je zverejnený TU!!!!

Podmienky pre bezplatné poskytovanie obedov od 1.9.2021:

https://www.zsmalinec.sk/obedy-zadarmo-tlacivo-cestne-vyhlasenie/

——————————————————————————————-

Znenie zmluvy – prenájom ŠJ (vzor + prílohy)

——————————————————————————————-