Slávnostné otvorenie šk.r. 2023/2024

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v šk. roku 2023/2024 sa začne dňa 4. septembra 2023 o 8.00 hod. slávnostným otvorením školského roka na školskom dvore.

Žiaci v prvý deň dostanú leták s informáciami ohľadom ŠKD, krúžkov a ďalších záležitostí.   Preto žiadame rodičov, aby tlačivá, ktoré je potrebné vyplnené vrátiť, poslali po žiakoch obratom naspäť.  

V prvý deň je potrebné priniesť si poznámkový zošit a pero. Predpokladaný odchod žiakov 1. ročníka z vyučovania je o 10.30 hod., u ostatných žiakov o 11.30 hod.

Rodičia detí, ktorí sú v hmotnej núdzi, resp. ich príjem nepresahuje výšku životného minima sú povinní najneskôr 6.9. (v stredu) predložiť potvrdenia z ÚPSVaR. Nárok na bezplatný balíček školských pomôcok vzniká len na základe predloženého potvrdenia. Žiadosti predložené po tomto termíne nemusia byť akceptované. 

Pripomíname tiež stravníkom, ktorí si ešte nevyzdvihli platobné poukážky, resp. nevyplatili stravné na mesiac september, že si stále môžu prísť vyzdvihnúť poukážku a prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v pracovných dňoch.

Za porozumenie ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.