Triedy

  1. trieda – Mgr. Michaela Cieniková
  2. trieda – Mgr. Katarína Chrastinová
  3. trieda – Mgr. Natália Strašková
  4. trieda – PaedDr. Mária Joklová
  5. trieda – Mgr. Miriama Vyhňarová
  6. trieda – Mgr. Nikoleta Kaputová – MD (zast. Mgr. Miroslava Stieranková)
  7. trieda – Mgr. Zuzana Vrábľová
  8. trieda – Mgr. Marta Čepková
  9. trieda – Ing. Lucia Adamcová