Upozornenie – bicykle, kolobežky…

Vážení rodičia!

V poslednom čase stúpa počet žiakov, ktorí na prepravu do školy a naspäť používajú bicykel alebo kolobežku.

Upozorňujeme, že v zmysle školského poriadku za dodržiavanie predpisov cestnej premávky žiakov pri ceste do /zo školy zodpovedá rodič, nie škola!

Škola v zmysle šk. poriadku rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo odcudzenie dopravného prostriedku, tzn. jeho prípadnou krádežou sa ani nebude zaoberať a je potrebné kontaktovať rovno Políciu SR.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.