Uvedenie videovrátnika do prevádzky

Oznamujeme rodičom a verejnosti, že od 25.5.2023 bude v škole uvedený do prevádzky systém „videovrátnik“, ktorý slúži k zvýšeniu bezpečnosti v škole. Vstup osôb do školy bude preto obmedzený. Nižšie uvedený pokyn je umiestnený pri vchodových dverách školy.

Pred vstupom do budovy je potrebné zazvoniť na požadované miesto. Pre zvonenie do ŠKD zvoňte na zborovňu – po cca 10-15 sekundách sa zvonenie presmeruje na mobilné telefóny vychovávateľov.

Nenavštevujte školu v čase vyučovacích hodín za účelom komunikácie s vyučujúcimi ohľadom prospechu, správania a VZ problémov, ak s nimi nie ste vopred dohodnutí! Prosíme, neriešte tieto záležitosti ani počas malých prestávok (vyučujúci meškajú na hodiny)!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.