Vyučovanie z domu 21/22

Napriek tomu, že od 28.2.2022 pri výskyte COVIDU-19 v triede ide do izolácie iba infikovaný žiak, pri početnejšom výskyte ochorenia v triede môže riaditeľ školy rozhodnúť o prechode triedy na dištančné vyučovanie. Rodičia žiakov učiacich sa dištančne majú v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania nárok na pandemickú OČR (deti do dovŕšenia 11-teho roku).

Základná škola oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov 3. triedy, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 (posledný kontakt s pozitívnym 22.2.2022) sa budú od 24.2.2022 (štvrtok) do 25. 2. 2022 (piatok) učiť dištančne. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť oznámenia o bezinfekčnosti + pozitívny žiak predkladá tlačivo o absolvovaní povinnej karantény. Tlačivá (č.3, č. 5a) sú zverejnené na podstránke Vyučovanie 21/22 .
Žiaci, ktorí boli vo utorok 22.2. na vyučovaní (a ktorí nemajú výnimku z karantény) sú povinný absolvovať 5-dňovú karanténu a kontaktovať všeobecného lekára.

Základná škola oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov 6. a 9. triedy, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 (posledný kontakt s pozitívnym 21.2.2022) sa budú od 22.2.2022 (utorok) do 25. 2. 2022 (piatok) učiť dištančne. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť oznámenia o bezinfekčnosti + pozitívny žiak predkladá tlačivo o absolvovaní povinnej karantény. Tlačivá (č.3, č. 5a) sú zverejnené na podstránke Vyučovanie 21/22 .
Žiaci, ktorí boli v pondelok 21.2. na vyučovaní (a ktorí nemajú výnimku z karantény) sú povinný absolvovať 5-dňovú karanténu a kontaktovať všeobecného lekára.

Podrobnosti o „protikovidových“ opatreniach sú zverejnené na stránke „Vyučovanie 21/22„.