Vyučovanie z domu

1 Pokyny k vyučovaniu od 30.3. do odvolania

2 Špeciálny rozvrh hodín

3 Každodenné povinnosti žiaka

4 Súvisiace odkazy

5 Zoznam žiakov, ktorým budú osobne doručované materiály

Staršie pokyny:

tretie usmernenie k vyučovaniu z domu

druhé usmernenie k vyučovaniu z domu

materiály pre individuálnu prípravu na Testovanie 9

Oznam pre rodičov a žiakov k obdobiu do 30.3. 2020:

Riaditeľstvo Základnej školy v Málinci upozorňuje rodičov a žiakov školy, že obdobie prerušenia šk. vyučovania do 30. 3. 2020 je potrebné využiť na dobratie a dôsledné preopakovanie učiva aktuálneho šk. polroka; t.j. učiva prebraného od 1. februára zo všetkých profilových, tzn. nevýchovných predmetov. Neovládanie elementárneho učiva aktuálneho šk. polroka nebude ospravedlňované! Prosíme preto rodičov, aby dohliadli na efektívne využívanie voľného času detí, ktorý touto situáciou vznikol.
Osobitne apelujeme na rodičov žiakov deviateho ročníka v súvislosti s individuálnou prípravou na Testovanie 9. V zmysle aktuálneho usmernenia ministerstva školstva sa Testovanie 9 neodkladá, bude teda realizované v plánovanom termíne dňa 1.4.2020. Odkazy na prípravné testy sú zverejnené na webovej stránke školy.
O prípadnej zmene situácie od 30.3. 2020 bude riaditeľstvo školy vopred informovať.

Usmernenie – opatrenia pred šírením nákazy – aktualizácia 12.3. 2020, 15.30:

Riaditeľstvo ZŠ prerušuje s platnosťou od 13. 3. 2020 do 27. 3. 2020 vyučovanie a všetky výchovno-vzdelávacie aktivity, vrátane práce v záujmových útvaroch z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu.

Vyučovanie sa začne opäť 30. 3. 2020. Rovnako sa počas tejto doby prerušuje prevádzka telocvične a jedálne základnej školy.

O prípadných zmenách , resp. predĺžení ochranného opatrenia budeme verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky školy a miestneho rozhlasu.