Zápis prvákov 2024/2025

Riaditeľstvo Základnej školy v Málinci oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa koná v dňoch 3. a 4. apríla 2024 v čase od 13.30 do 16.00 hod. v budove Základnej školy s prítomnosťou zákonných zástupcov aj detí.

Žiadame zákonných zástupcov detí, aby prihlášky aj prílohy k prihláške vypísali vopred. V prípade nejasností v niektorých položkách sa chýbajúce údaje dopíšu na mieste v deň zápisu. Potrebné tlačivá, informácie a pokyny budú zverejnené na tejto webovej stránke a budú rodičom doručené aj v listinnej podobe.

         K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne ďalšie podstatné dokumenty ako rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti, zákaz styku rodiča s dieťaťom a podobne.

         O podrobnostiach zápisu bude škola priebežne ďalej informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.