Zápis prvákov 2023/2024

O podrobnostiach zápisu Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.