Oznam o zmene poplatkov za stravu od 1.2.2023

!!Aktualizované 19.1: 2023 – oprava chyby (poplatok za réžiu 1. a 2. stupeň ZŠ)!!

Na základe zmien taríf vo finančných pásmach pre stravovanie žiakov aj dospelých stravníkov určených MŠVVaŠ SR  dochádza k zvýšeniu poplatkov za stravovanie od 1.2.2023. Prehľad zmien aj s mesačným prepočtom nákladov je zverejnený na stránke ZŠ v časti „Školská jedáleň“.

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/Informacia-o-1.pdf

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam o zmene poplatkov za stravu od 1.2.2023

!! Nové potvrdenia pre žiakov s dotáciou na stravu!!

Základná škola žiada rodičov žiakov, ktorí majú nárok na príspevok na stravovanie na základe hmotnej núdzi alebo neuplatňovania daňového bonusu, aby si v dňoch od 2. do 5. januára zabezpečili na úrade práce nové potvrdenia o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Na potvrdení musí byť januárový dátum.

Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus musia predložiť nové čestné vyhlásenie, taktiež s januárovým dátumom. Tlačivo je dostupné na webovej stránke školy v dolnom menu.

Potvrdenia z úradu práce a čestné vyhlásenia môžete vhadzovať do školskej schránky umiestnenej pri bráne školy, nakoľko prevádzka školy bude do 6. januára prerušená.

Odkaz na tlačivo – čestné vyhlásenie o nepoberaní bonusu

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na !! Nové potvrdenia pre žiakov s dotáciou na stravu!!

Prerušenie prevádzky školy

Počas vianočných prázdnin v dňoch 26. decembra – 6. januára je prevádzka školy prerušená. Za pochopenie ďakujeme!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky školy

Konzultačné hodiny

Pripomíname rodičom a žiakom možnosť využitia konzultačných hodín a u žiakov opakujúcich ročník aj možnosť využitia „vzdelanostného minima„.

Zároveň žiadame rodičov, aby navštevovali vyučujúcich za účelom konzultácií len v nižšie uvedenom čase, ak s nimi nie sú dohodnutí inak! Počas vyučovacích hodín NEMôŽE BYŤ VYUČOVANIE V TRIEDE PRERUŠENÉ KVôLI KONZULTÁCIÁM, ak nejde o bezodkladnú záležitosť.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Konzultačné hodiny

Oznam o vydávaní samotestov na COVID-19

ZŠ oznamuje, že v dňoch 30.11. a 1.12. (v stredu a vo štvrtok) v čase od 15.30 hod. do 16.30 hod. bude zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú záujem, vydávať samotesty na COVID-19. V inom čase ani v iných dňoch samotesty nebudú vydávané, preto prosíme záujemcov, aby sa zariadili podľa tohto oznamu.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam o vydávaní samotestov na COVID-19

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna