Upozornenie – bicykle, kolobežky…

Vážení rodičia!

V poslednom čase stúpa počet žiakov, ktorí na prepravu do školy a naspäť používajú bicykel alebo kolobežku.

Upozorňujeme, že v zmysle školského poriadku za dodržiavanie predpisov cestnej premávky žiakov pri ceste do /zo školy zodpovedá rodič, nie škola!

Škola v zmysle šk. poriadku rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo odcudzenie dopravného prostriedku, tzn. jeho prípadnou krádežou sa ani nebude zaoberať a je potrebné kontaktovať rovno Políciu SR.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Upozornenie – bicykle, kolobežky…

Oznam ZUŠ – hudobný a výtvarný odbor

ZUŠ Poltár el. trieda v Málinci otvára šk. rok 2023/2024 nasledovne:

04.09.2023 (pondelok) od 10:00 hod. – Bc. M. Račková – výtvarný odbor

06.09.2023 (streda) od 12:00 hod. – Mgr. A. Svorčíková – klavír, keyboard

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam ZUŠ – hudobný a výtvarný odbor

Slávnostné otvorenie šk.r. 2023/2024

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v šk. roku 2023/2024 sa začne dňa 4. septembra 2023 o 8.00 hod. slávnostným otvorením školského roka na školskom dvore.

Žiaci v prvý deň dostanú leták s informáciami ohľadom ŠKD, krúžkov a ďalších záležitostí.   Preto žiadame rodičov, aby tlačivá, ktoré je potrebné vyplnené vrátiť, poslali po žiakoch obratom naspäť.  

V prvý deň je potrebné priniesť si poznámkový zošit a pero. Predpokladaný odchod žiakov 1. ročníka z vyučovania je o 10.30 hod., u ostatných žiakov o 11.30 hod.

Rodičia detí, ktorí sú v hmotnej núdzi, resp. ich príjem nepresahuje výšku životného minima sú povinní najneskôr 6.9. (v stredu) predložiť potvrdenia z ÚPSVaR. Nárok na bezplatný balíček školských pomôcok vzniká len na základe predloženého potvrdenia. Žiadosti predložené po tomto termíne nemusia byť akceptované. 

Pripomíname tiež stravníkom, ktorí si ešte nevyzdvihli platobné poukážky, resp. nevyplatili stravné na mesiac september, že si stále môžu prísť vyzdvihnúť poukážku a prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v pracovných dňoch.

Za porozumenie ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Slávnostné otvorenie šk.r. 2023/2024

Oznam ŠJ k začiatku šk. roka

Školská jedáleň oznamuje všetkým stravníkom, že od štvrtka 24.8.  v pracovných dňoch medzi ôsmou a dvanástou hodinou od štvrtka  je potrebné prísť prevziať poštovú poukážku s úhradou za mesiac september.

Jedáleň začína prevádzku v utorok 5.  septembra. Platbu za mesiac september je potrebné uhradiť tak, aby bola platba pripísaná na účet najneskôr do konca mesiaca august. Stravné sa uhrádza len bankovým prevodom alebo platbou na pošte.

Upozorňujeme, že v prípade oneskorenej platby sa môže žiakovi začať poskytovať strava neskoršie.  

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam ŠJ k začiatku šk. roka

Oznam o prerušení prevádzky ŠJ a prítomnosť zamestnancov v čase letných prázdnin

V čase školských prázdnin je prevádzka ŠJ prerušená s výnimkou obdobia 3.-14.7. pre účel stravovania MŠ a letného tábora v období 24.-28.7. ŠJ v čase školských prázdnin neprenajíma priestory pre žiadne súkromné akcie!

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam o prerušení prevádzky ŠJ a prítomnosť zamestnancov v čase letných prázdnin

Dôležité!! – prihlášky do ŠKD a ŠJ pre šk. rok 2023/24

Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby do 27.6., t.j. do utorka, doručili prihlášky na stravu do školskej jedálne aj zápisné lístky do ŠKD pre šk. rok 2023/24, ktoré boli zaslané po žiakoch 22.6.

U prihlášok doručených až cez prázdniny, negarantujeme bezplatné stravovanie od 1.9. a prijatie žiaka do ŠKD z organizačných dôvodov.

Poplatok školného do ŠKD na rok 2023/2024 je 6 eur/mesiac, u žiakov v HN 3 eurá/ mesiac. Zálohu za školné do ŠKD na mesiac september v plnej výške je potrebné uhradiť do 27.6. u vychovávateľov ŠKD.  Rodičia budúcich prvákov prinesú zápisný lístok a zaplatia poplatok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. tiež u  vychovávateľov ŠKD.

Poštová poukážka na stravné za mesiac september bude stravníkom vystavená v auguste. O bližšom termíne Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Prihláška na stravovanie aj zápisný lístok do ŠKD sú zverejnené aj na webovom sídle školy.

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/0-PRIHLASKA-NA-STRAVOVANIE-upravena-nova.pdf

https://www.zsmalinec.sk/wp-content/uploads/Zapisny-listok-ziaka-.pdf

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Dôležité!! – prihlášky do ŠKD a ŠJ pre šk. rok 2023/24