Projekt „Kompenzácia poplatku v ŠKD 2“

Škola je v šk. roku 2022/23 zapojená do projektu „kompenzácia poplatku v ŠKD 2“, ktorý naďalej garantuje bezplatné navštevovanie miestneho školského klubu detí pre žiakov v hmotnej núdzi, resp. pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podrobnejšie informácie o projekte:

https://www.minedu.sk/vyzva-kompenzacia-poplatku-v-skolskom-klube-deti-za-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-a-v-hmotnej-nudzi-2/