Zamestnanci

Vedenie školy:

Riaditeľ školy, učiteľ 5.-9. roč. Mgr. Ľuboslav Jablonský riaditel@zsmalinec.sk
Zástupca riaditeľa
učiteľ 5.-9-roč.
Mgr. Tomáš Nociar
zastupca@zsmalinec.sk

Pedagogickí zamestnanci:

učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Katarína Chrastinová      chrastinova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Mária Joklová   joklova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Natália Strašková straskova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4. roč. Mgr. Michaela Cieniková cienikova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.   Mgr. Marta Čepková  cepkova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Zuzana Vrábľová
 vrablova@zsmalinec.sk  
učiteľka 5.-9.roč.  Ing. Lucia Adamcová  babiakova@zsmalinec.sk 
učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Nikoleta Kaputová (MD)
zast. Mgr. Miroslava Stieranková
    kaputova@zsmalinec.sk  

 strierankova@zsmalinec.sk

učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Miriama Vyhňarová vyhnarova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.,asistentka učiteľa  Mgr. Petra Čániová   pcaniova@zsmalinec.sk
učiteľka 5. – 9.roč., asistentka učiteľa Mgr. Martina Gréčová grecova@zsmalinec.sk
asistentka učiteľa  Anna Porubiaková
porubiakova@zsmalinec.sk
asistentka učiteľa  Dorota Schlencová     schlencova@zsmalinec.sk   
učiteľ NBV-kat.  Ing. Jarmila Podhorcová    podhorcova@zsmalinec.sk
učiteľ NBV-env. Mgr. Irena Gajdošová
gajdosova@zsmalinec.sk
šk. špec. pedagóg PaedDr. Anna Chovancová
chovancova@zsmalinec.sk
vychovávateľ ŠKD  Kamil Starove     starove@zsmalinec.sk
vychovávateľka ŠKD  Katarína Kantorová  kantorova@zsmalinec.sk

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonómka školy Alena Budaiová        sekretariat@zsmalinec.sk
Administratívna pracovníčka Gabriela Adamcová        sekretariat@zsmalinec.sk
Školník, kurič Ľubomír Jakuba  
Upratovačka Mária Čániová  
Upratovačka Mária Paprnáková  
vedúca školskej jedálne  Anna Farkašová  sjmalinec@post.sk
hlavná kuchárka  Júlia Ulická (MD)   

zast. Erik Baláž
 
pomocná kuchárka  Jaroslava Kminiaková  
pomocná kuchárka  Martina Šipošová  
pomocný kuchár Janka Gondová