Zamestnanci

Vedenie školy:

Riaditeľ školy, učiteľ 5.-9. roč. Mgr. Ľuboslav Jablonský (MAT-GEG-INF) riaditel@zsmalinec.sk
Zástupca riaditeľa
učiteľ 5.-9-roč.
Mgr. Tomáš Nociar (GEG-BIO)
zastupca@zsmalinec.sk

Pedagogickí zamestnanci:

učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Katarína Chrastinová      chrastinova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Mária Joklová   joklova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4.roč. Mgr. Natália Strašková straskova@zsmalinec.sk
učiteľka 1.-4. roč. Mgr. Michaela Cieniková cienikova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.   Mgr. Marta Čepková (SJL_ANJ)  cepkova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Zuzana Vrábľová (MAT-FYZ)
 vrablova@zsmalinec.sk  
učiteľka 5.-9.roč.  Ing. Lucia Adamcová (ANJ) (MD)
 

zast. Ing. Alexandra Suhányiová
 babiakova@zsmalinec.sk   
suhanyiova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Nikoleta Kaputová (SJL – DEJ)(MD)
zast. Mgr. Miroslava Stieranková
  kaputova@zsmalinec.sk    
 stierankova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.  Mgr. Lucia Kocková (BIO-OBN)
kockova@zsmalinec.sk
učiteľka 5.-9.roč.,asistentka učiteľa  Mgr. Petra Čániová (NEJ)   pcaniova@zsmalinec.sk
učiteľka 5. – 9.roč., asistentka učiteľa Mgr. Martina Gréčová (TSV) grecova@zsmalinec.sk
asistentka učiteľa  Nina Kminiaková
kminiakova@zsmalinec.sk
asistentka učiteľa  Dorota Schlencová     schlencova@zsmalinec.sk   
učiteľ NBV-kat.  Mgr. Katarína Fungáčová
fungacova@zsmalinec.sk
učiteľ NBV-env. Mgr. Irena Gajdošová
gajdosova@zsmalinec.sk
šk. špec. pedagóg Mgr. Alena Lázslóová
lazsloova@zsmalinec.sk
vychovávateľ ŠKD  Kamil Starove  starove@zsmalinec.sk
vychovávateľka ŠKD  Katarína Kantorová  kantorova@zsmalinec.sk
     

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonómka školy Alena Budaiová        sekretariat@zsmalinec.sk
Administratívna pracovníčka Jana Čániová
       sekretariat@zsmalinec.sk
Správca PC siete
Mgr. Ján Boroš
 
Školník, kurič Ľubomír Jakuba  
Upratovačka Mária Čániová  
Upratovačka Mária Paprnáková  
vedúca školskej jedálne  Alžbeta Prieberová  sjmalinec@post.sk
hlavná kuchárka  Júlia Ulická (MD)         

zast. Martina Šipošová
 
pomocná kuchárka  Jaroslava Kminiaková  
pomocná kuchárka  Edita Petríková
 
pomocná kuchárka 1/2
Alena Machalová