Prerušenie prevádzky ŠJ a telocvične.

V čase vianočných prázdnin od 22.12. do 8.1. je školská jedáleň a telocvičňa mimo prevádzky. V týždni 18.12.-22.12. je telocvičňa v prevádzke len pre účely vyučovania TSV. Prenájom priestorov sa v tomto čase neposkytuje.

Za pochopenie ďakujeme.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky ŠJ a telocvične.

Riaditeľské voľno

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Riaditeľské voľno

Oznam pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi

Základná škola upozorňuje rodičov žiakov v hmotnej núdzi, že do 5. januára 2024 je potrebné doniesť do školy potvrdenie z „úradu práce“ o hmotnej núdzi. V čase školských prázdnin môžete potvrdenia vhadzovať do školskej schránky – jej obsah bude pravidelne kontrolovaný. Vzhľadom na vianočné obdobie a obmedzené fungovanie úradov odporúčame potvrdenia doniesť ešte v tomto týždni.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam pre rodičov žiakov v hmotnej núdzi

Vianočné divadelné predstavenie

Pozývame všetkých rodičov našich žiakov na vianočnú besiedku – špeciálne divadelné predstavenie, ktoré naši žiaci nacvičili v rámci hereckého krúžku. Uskutoční sa 20.12. (v stredu) o 16.30 hod. vo vestibule školy. Dĺžka programu cca 1 hodina. Tešíme sa na vašu účasť.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Vianočné divadelné predstavenie

Upozornenie – bicykle, kolobežky…

Vážení rodičia!

V poslednom čase stúpa počet žiakov, ktorí na prepravu do školy a naspäť používajú bicykel alebo kolobežku.

Upozorňujeme, že v zmysle školského poriadku za dodržiavanie predpisov cestnej premávky žiakov pri ceste do /zo školy zodpovedá rodič, nie škola!

Škola v zmysle šk. poriadku rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo odcudzenie dopravného prostriedku, tzn. jeho prípadnou krádežou sa ani nebude zaoberať a je potrebné kontaktovať rovno Políciu SR.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Upozornenie – bicykle, kolobežky…

Oznam ZUŠ – hudobný a výtvarný odbor

ZUŠ Poltár el. trieda v Málinci otvára šk. rok 2023/2024 nasledovne:

04.09.2023 (pondelok) od 10:00 hod. – Bc. M. Račková – výtvarný odbor

06.09.2023 (streda) od 12:00 hod. – Mgr. A. Svorčíková – klavír, keyboard

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam ZUŠ – hudobný a výtvarný odbor