Uvedenie videovrátnika do prevádzky

Oznamujeme rodičom a verejnosti, že od 25.5.2023 bude v škole uvedený do prevádzky systém „videovrátnik“, ktorý slúži k zvýšeniu bezpečnosti v škole. Vstup osôb do školy bude preto obmedzený. Nižšie uvedený pokyn je umiestnený pri vchodových dverách školy.

Pred vstupom do budovy je potrebné zazvoniť na požadované miesto. Pre zvonenie do ŠKD zvoňte na zborovňu – po cca 10-15 sekundách sa zvonenie presmeruje na mobilné telefóny vychovávateľov.

Nenavštevujte školu v čase vyučovacích hodín za účelom komunikácie s vyučujúcimi ohľadom prospechu, správania a VZ problémov, ak s nimi nie ste vopred dohodnutí! Prosíme, neriešte tieto záležitosti ani počas malých prestávok (vyučujúci meškajú na hodiny)!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Uvedenie videovrátnika do prevádzky

Pripomienka k možnosti bezplatných obedov

Základná škola v Málinci pripomína rodičom, že od 1.5.2023 je možné získať dotáciu na stravovanie žiaka, čo znamená, že obedy môžu mať poskytované všetci žiaci zadarmo. Po žiakoch boli minulý týždeň doručené žiadanky v tlačenej podobe, preto prosíme rodičov, aby dohliadli na ich vrátenie do školy do stredy, 5.4. Tlačivo a potrebné informácie sú pre prípad potreby zverejnené aj na stránke Základnej školy v časti „Školská jedáleň.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Pripomienka k možnosti bezplatných obedov

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – 28.3.2023

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – 28.3.2023

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – T9

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – T9

Oznam stravníkom ŠJ

V piatok 10.3.2023 bude z technických príčin prevádzka ŠJ obmedzená nasledovne:

Stravníci ZŠ:

  • desiata nebude poskytnutá (pre nikoho)
  • obed bude poskytnutý len pre žiakov 1. stupňa. Druhý stupeň – bez stravy, zamestnanci – bez stravy.

Stravníci MŠ:

Poskytnutá bude len desiata. Prevádzka MŠ do 12.00 hod. (rozhodnutie MŠ).

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam stravníkom ŠJ

Oznámenie o termíne Testovania 9

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že termín TESTOVANIA 9 je 22. marca 2023. Do školy treba prísť v obvyklom čase. O podrobnostiach testovania sú žiaci priebežne oboznamovaní.

Ostatným žiakom 2. stupňa bude v tento deň z organizačných dôvodov poskytnuté riaditeľské voľno.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o termíne Testovania 9