Prerušenie prevádzky školy

Počas vianočných prázdnin v dňoch 26. decembra – 6. januára je prevádzka školy prerušená. Za pochopenie ďakujeme!

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky školy

Konzultačné hodiny

Pripomíname rodičom a žiakom možnosť využitia konzultačných hodín a u žiakov opakujúcich ročník aj možnosť využitia „vzdelanostného minima„.

Zároveň žiadame rodičov, aby navštevovali vyučujúcich za účelom konzultácií len v nižšie uvedenom čase, ak s nimi nie sú dohodnutí inak! Počas vyučovacích hodín NEMôŽE BYŤ VYUČOVANIE V TRIEDE PRERUŠENÉ KVôLI KONZULTÁCIÁM, ak nejde o bezodkladnú záležitosť.

 

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Konzultačné hodiny

Oznam o vydávaní samotestov na COVID-19

ZŠ oznamuje, že v dňoch 30.11. a 1.12. (v stredu a vo štvrtok) v čase od 15.30 hod. do 16.30 hod. bude zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú záujem, vydávať samotesty na COVID-19. V inom čase ani v iných dňoch samotesty nebudú vydávané, preto prosíme záujemcov, aby sa zariadili podľa tohto oznamu.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam o vydávaní samotestov na COVID-19

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Oznam ZUŠ v Poltári

Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/23 v elokovanej triede Málinec bude nasledovne u jednotlivých učiteľov:

5. 9. 2022 o 10,00 hod – výtvarný odbor – žiaci Bc. M. Račkovej

7. 9. 2022 o 12,00 hod – hudobný odbor – Mgr. A. Svorčíková

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Oznam ZUŠ v Poltári

Informácie ohľadom nového šk. roka 22/23

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v šk. roku 2022/2023 sa začne dňa 5. septembra 2022 o 8.00 hod. slávnostným otvorením školského roka na školskom dvore.

Žiaci v prvý deň dostanú leták s informáciami ohľadom ŠKD, krúžkov a ďalších záležitostí.   Preto žiadame rodičov, aby tlačivá, ktoré žiaci prinesú, vyplnili a poslali obratom naspäť.

V prvý deň je potrebné priniesť si poznámkový zošit a pero a vyhlásenie o bezinfekčnosti, dostupné na stránke školy alebo vo vestibule školy.

V dňoch 30. a 31.8. si môžu záujemcovia o samotesty na COVID-19 prísť ich vyzdvihnúť v čase medzi 15.30 a 17-tou hodinou. V inom čase samotesty nebudú vydávané! Nakoľko je samotestov dostatok, môžu si ich prísť vyzdvihnúť aj rodičia, ktorí o ne pri prieskume neprejavili záujem.

Pripomíname tiež stravníkom, že si stále môžu prísť vyzdvihnúť poukážku a prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v pracovných dňoch v čase od 8-mej do 12-tej hodiny. 

Za porozumenie ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin!

Informácie ohľadom Covid-19 na podstránke „Vyučovanie 22/23„.

Publikované v Oznamy | Komentáre vypnuté na Informácie ohľadom nového šk. roka 22/23