Doučovanie – „Spolu múdrejší“

Ak zmeníte svoje rozhodnutie a prejavíte záujem o doučovanie, kontaktujte svojho triedneho učiteľa pre zaradenie do poradovníka.