Vyučovanie 21/22

Zmeny v organizácii VZ procesu od 11.5.2022:

 • žiak (aj zamestnanec), ktorý sa vráti do školy po prekonaní COVID-u, nosí rúško po dobu 5 dní
 • žiak, ktorý chýba viac ako 3 dni prinesie potvrdenie o bezpríznakovosti dostupné nižšie (v bode 3 Školský semafor)
 • karanténa osôb v kontakte s pozitívnym len v prípade, ak to určí lekár
 • podrobnosti a zmeny v časti 3 – Školský semafor

Zmeny v organizácii VZ procesu od 21.4.2022:

 • rušia sa všetky epidemiologické obmedzenia ohľadom organizácie vyučovacieho procesu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, konk.:
 • povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
 • obmedzenia vstupu do budovy školy
 • obmedzenia v stravovaní, prevádzky ŠKD, režimu prestávok
 • povinnosť vypĺňania tlačív o bezpríznakovosti, bezinfekčnosti
 • povinnosť karantény žiakov, zamestnancov

Zmeny v organizácii VZ procesu od 28.2.2022:

 • ruší sa delenie na triedy v ŠKD -funguje v normálnom režime
 • ruší sa vyučovanie TSV po triedach – vyučuje sa v norm. režime
 • ruší sa povinnosť respirátorov počas vyučovania NBV/ETV
 • ruší sa činnosť krúžkov po triedach – fungujú normálne
 • ruší sa povinnosť nosiť rúška v triede

!!Škola už nebude distribuovať tlačivá potrebné k navštevovaniu školy každému žiakovi v tlačenej podobe!! Rodič je povinný zabezpečiť dodanie aktuálneho tlačiva (osobne, po žiakovi alebo e-mailom na sekretariat@zsmalinec.sk naskenovanú a podpísanú kópiu).

2 Určovalo vnútorné pravidlá organizácie vyučovania v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID-19. (Posledné znenie pred zrušením usmernenia.)

3 Školský semafor (www.minedu.sk)

3 Tu nájdete podrobné pravidlá – odporúčania organizácie vyučovania vydané MŠVVaŠ SR, aj aktuálne tlačivá v súvislosti s COVID-19.

4 Rozhodnutia ministra v čase COVID (www.minedu.sk)

5 Vyhlášky ÚVZ